این آموزش بسیار کوتاه و قابل فهم است و شما یاد میگرید چطور در چند ثانیه ثبت نام کنید و سپس اقدام به درج آگهی کنید ، ما سعی می کنیم تمامی ابهامات شما را در زمینه کار با سایت و اپلیکیشن بازارچه 96 را از بین ببریم