نکات مهم در خصوص ثبت آگهی

- از نوشتن عنوان های تکراری، کلی و غیرمرتبط خودداری کنید. عنوان آگهی باید دقیق و مشخص باشد و از کلمات کلیدی که مشخصات مهم یک کالا را نشان می دهد استفاده کنید.

مثال : تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران   یا   دفتر حمل بار در مشهد

- استفاده از تصویر واقعی کالای آگهی شده، تاثیر آگهی شما را بالا می برد .منظور از تصویر واقعی، تصویری است که توسط دوربین و یا تلفن همراه خود گرفته اید.

- پیشنهاد می کنیم کالاها را به صورت تکی آگهی کنید تا بتوانید قیمت واقعی آن ها را درج کنید.

- شرح آگهی باید دربرگیرنده ی تمام جزییات و مشخصات کالای آگهی شده باشد.

- شما میتوانید آگهی خود را هر چند وقت یکبار به روزرسانی نمایید